ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

 

Էդուարդ Մուրադի Մարության -Խորհրդի նախագահ 

 

Անձնական տվյալներ

Ծննդավայրը

ՀՀ. ք. Երևան

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծննդյան ամսաթիվը

08.09.1973թ.


Կրթություն և որակավորում
 • Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
Ֆիանանսահաշվային Ֆակուլտետ/1990-1995/

             Աշխատանքային գործունեություն

 • «Արարատ» Փայատիրական Բանկ
  Գլխավոր տնտեսագետ, Արտարժութային գործառնույթունների բաժնի պետ/1994-1995/

·        «Սիփան Բանկ»  ՓԲԸ

       Գործադիր տնօրենի տեղակալ /1995-1998/

 ·        «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

        Արտարժությաին գործառնությունների վարչության  պետ, Դիլինգ կենտրոնի տնօրեն /1998-1999/

·        «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

        Վարչության նախագահի տեղակալ/1999-2005/

·        «ՌԵՆԵՍԱ»ՓԲԸ 

                 Բաժնետեր /2005թ.առ այսօր/,Խորհրդի նախագահ/2011թ.առ այսօր/

·        «ԳլոբալԿրեդիտ»

            Բաժնետեր,Խորհրդի նախագահ/2010թ.առ այսօր/Արայիկ Ռազմիկի Կարապետյան-Խորհրդի անդամ

 

Ծննդավայրը

ՀՀ. ք. Երևան

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծննդյան ամսաթիվը

21.01.1964թ.

 

 Կրթություն և որակավորում

 • Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
  Ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ֆակուլտետ /1982-1988թթ./

             Աշխատանքային գործունեություն

·        Արագածոտնի շրջանի ագրովարչություն

         Գլխավոր տնտեսագետ   /1988-1991/

 •           «Կ.Ա.Ռ.» ՓՁ

       Ձեռնարկության  նահագահ  /1992-1996/

 ·        ՀՀ Էներգետկայի և վառելիքի նախարարություն

       Ֆինանսական Վարչության Գլխավոր տնտեսագետ /1997-1998/

·        «ՀԱՅԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ

        Վարչության նախագահի տեղակալ/1998-2006/

·        «Ռենշին»ՍՊԸ 

                 Բաժնետեր ,Խորհրդի նախագահ/2006թ.առ այսօր/

·        «ԳլոբալԿրեդիտ»

           Բաժնետեր,Խորհրդի անդամ /2010թ.առ այսօր/

 •         «ՌԵՆԵՍԱ»ՓԲԸ 
                 Բաժնետեր ,Խորհրդի անդամ /2011թ.առ այսօր/

  

Վաղինակ Իսմայիլի Սարոյան - Գործադիր տնօրեն,Խորհրդի անդամ

Անձնական տվյալներ

Ծննդավայրը

ՀՀ. ք. Երևան

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծննդյան ամսաթիվը

11.12.1964թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
  Ժողովրդական տնտեսության պլանավորման ֆակուլտետ /1982-1988թթ./
 • Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ասպիրանտուրա  1988-1991թթ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի,գործադիր տնօրեն ի տեղակալի,բանկի և վարկային կազամակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համարպատասխանտու ստորանաբժաանման ղեկավարի  պաշտոններումում աշխատելու որակավորում        
  Վկայական ՆԸ  0515, տրված 19.02.2020թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժութային դիլեր-բրոքերի աշխատակցի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական 2443, տրված 18.03.2015թ.

Աշխատանքային գործունեություն

 • Կոոպերատիվ “Բնաբույժ”
  տնտեսագետ /15.01.92-20.10.97թթ../
 • “Հայինվեստբանկ” ՓԲԸ
  արտարժույթի և արտաքին թղթակցությունների բաժնում, որպես 1-ին  կարգի առաջատար մասնագետ 21.01.98-22.11.01թթ.
 • “Հայագրոբանկ” ՓԲԸ “ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ” մասնաճյուղ,
  Մասնաճյուղի կառավարիչի տեղակալ /13.05.02-10.12.02թթ./
 • “Հայագրոբանկ” ՓԲԸ “ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ” մասնաճյուղ,
  Մասնաճյուղի կառավարիչ /10.12.02-12.08.03թթ/
 • “Հայագրոբանկ” ՓԲԸ “ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ” մասնաճյուղ,
  Մասնաճյուղի կառավարիչի տեղակալ /09.09.03-14.11.03թթ./
 • “Արդշինինվեստբանկ” ՓԲԸ “ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ” մասնաճյուղ
  Գլխավոր մասնագետ /17.11.03-17.11.04թթ.  /
 • “Ռենեսա” ՓԲԸ
  Գործադիր տնօրեն /13.03.2007թ.- առ այսօր/

Լիանա Կամոյի Հարությունյան - Գլխավոր հաշվապահ

Անձնական տվյալներ

Ծննդավայրը

ՀՀ. ք. Երևան

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծննդյան ամսաթիվը

01.05.1987թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • ՀՊՏՀ
  Ֆինանսահաշվային Ֆակուլտետ /2003-2008թթ./
 • Հայաստանի ամերիկյան համալսարան
  Բիզնեսի և կառավարման դպրոց /2009-2011թթ./
 • ՀՌՀ
 • Կառավարման Ֆակուլտետ, հայցորդ /2015թ. - առ այսօր/
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի,գլխավոր հաշավապահի տեղակալի պաշտոններում աշխատելու  որակավորում
  Վկայական ՆԸ 0479, տրված 05.04.2017թ.

 

Աշխատանքային գործունեություն

 • Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
  Հաշվարկային կենտրոնի մասնագետ /24.07.2008-09.03.2009թթ../
 • Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
  Քարտերի թողարկման և սպասարկման բաժնի մասնագետ /09.03.2009-24.11.2009թթ../
 •  Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
  Ժամկետանց ակտիվների հետբերման բաժնի մասնագետ /24.11.2009-21.10.2010թթ../
 • Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
  Հաշվապահական վարչության Հաշվեկշռի ամփոփման բաժնի առաջատար մասնագետ /21.10.2010-10.05.2011թթ../
 • ՊրոԿրեդիտ Բանկ Հայաստան ՓԲԸ
  Բյուջետավորման և վերահսկողության բաժնի մասնագետ /10.05.2011-26.03.2012թթ./
 • Կոնվերս Բանկ ՓԲԸ
  Հաշվապահական վարչության Հաշվեկշռի ամփոփման բաժնի Առաջատար մասնագետ /04.06.2012-01.03.2017թթ../
 • "Ռենեսա" ՓԲԸ 
  Գլխավոր հաշվապահ /10.03.2017-առ այսօր/

Տաճատ Վահանի Խերանյան - Ներքին աուդիտի ղեկավար

Անձնական տվյալներ

Ծննդավայրը

ՀՀ. ք. Երևան

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծննդյան ամսաթիվը

06.11.1980 թ.

 

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը  

 • Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ 

Կառավարման ֆակուլտետ /1997-2002 թթ./ 

 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարի պաշտոնում աշխատելու  որակավորում
  Վկայական ՆԸ 0458, տրված 11.11.2015թ.

 

Աշխատանքային գործունեություն

 •  “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
  Օժանդակող գրասենյակի մասնագետ  /15.02.2005թ.- 21.11.2005/
 • “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
  Ներքին վերահսկողության ծառայության I կարգի մասնագետ  /21.11.2005թ.- 20.11.2006թ./
 • “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
  Օժանդակող գրասենյակի I կարգի մասնագետ  /20.11.2006թ.- 30.06.2008թ./
 • “Կոնվերս բանկ” ՓԲԸ
  Ներքին աուդիտի անդամ  /30.06.2008թ.- 16.11.2012 թ./
 • “Ամերիաբանկ” ՓԲԸ
  Ներքին վերահսկողության ծառայության գլխավոր մասնագետ  /19.11.2012թ.- 16.07.2015./
 • “Ռենեսա” ՓԲԸ
  Ներքին  աուդիտորի ժ/պ  /01.09.2015թ.- առ այսօր/

Սոնա Ռուդիկի Ֆահրադյան - Գլխավոր հաշավպահի տեղակալ

Արժեթղթերի շուկայում ընդհանուր մասնագիտական որակավորում 
Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի որակավորում

Անձնական տվյալներ

Ծննդավայրը

ՀՀ. ք. Երևան

Քաղաքացիությունը

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծննդյան ամսաթիվը

01.06.1973թ.

 

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ
  Ապրանքագիտական ֆակուլտետ /1990-1995թթ./
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում ընդհանուր մասնագիտական որակավորում
  Վկայական GPQ 0296, տրված 23.04.2008թթ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշավապահի տեղակալի պաշտոնում աշխատելու համար
  Հավաստագիր N 82, տրված 27.04.2015թ.

Աշխատանքային գործունեություն

Կազմակերպության անվանումը

 • "Հայագրոբանկ" ՓԲԸ  "ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ" մասնաճյուղ
  Հաշվապահ 22.10.2001թ-14.11.2003թ../
 • "Արդշինինվեստբանկ" ՓԲԸ "ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ" մասնաճյուղ
  Մասնագետ /17.11.2003թ -16.05.2005թ./
 • "Արդշինինվեստբանկ" ՓԲԸ "ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ" մասնաճյուղ
  Առաջատար մասնագետ /16.05.2005թ-01.07.2007թ./
 • "Ռենեսա" ՓԲԸ
  Մասնագետ /01.10.2007թ-02.04.2008թ./
 • "Ռենեսա" ՓԲԸ
  Ավագ մասնագետ /02.04.2008թ.- 30.03.2009թ./
 • "Ռենեսա" ՓԲԸ 
  Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ/01.04.2009-առ այսօր/

 

 

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am