ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

 

Ռիտա Ռաֆիկի Առաքելյան 
 

Անձնական տվյալներ

Ծննդյան ամսաթիվը

02.01.1986թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ
  Ֆինանսահաշվային ֆակուլտետ /2002-2007թթ../
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ 
  Արժեթղթերի շուկայում դիլերի մասնագիտական որակավորում 
  Վկայական ՆԸ1185, տրված 17.03.2017 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ 
  Արժեթղթերի շուկայում բրոքերի մասնագիտական որակավորում 
  Վկայական ՆԸ1211, տրված 24.03.2017 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժութային դիլեր-բրոքերի աշխատակցի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական N108, տրված 06.05.2015թ.

Աշխատանքային գործունեություն

Կազմակերպության անվանումը

 • "Ռենեսա" ՓԲԸ
  Մասնագետ /01.10.2007թ.-02.04.2008թ./
 • "Ռենեսա" ՓԲԸ
  Ավագ մասնագետ /02.04.2008թ.- 01.04.2010թ/
 • "Ռենեսա" ՓԲԸ
  Դիլինգի բաժնի պետ/01.04.2010թ.-առ այսօր/

 

Եսայան Անի  Սողոմոնի
 

Անձնական տվյալներ

Ծննդյան ամսաթիվը

17.01.1990թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • Հյոըսիսային  Համալսարան
  Համաշխարհային տնտեսագիտության ֆակուլտետ /2006-2010թթ./
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում պահառուի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական ՆԸ0094, տրված 19.12.2009 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում բրոքերի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական ՆԸ0077 , տրված 30.06.2010 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում դիլերի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական ՆԸ0118 , տրված 07.07.2010 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում տեղաբաշխողի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական ՆԸ 0119 , տրված 14.07.2010 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում խորհրդատուի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական ՆԸ0121 , տրված 21.07.2010 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում արժեթղթերի փաթեթի կառավարիչի մասնագիտական որակավորում
  Վկայական ՆԸ 0114 , տրված 23.06.2010 թ.

Աշխատանքային գործունեություն

Կազմակերպության անվանումը

 

 • "ՌԵՆԵՍԱ" ՓԲԸ
  • մասնագետ /01.11. 2010թ.-01.01.2013թ/
    
 • «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ 
  • ավագ մասնագետ/01.01.2013թ.-առ այսօր/

 

 Ադիյան Սեմյոն

Անձնական տվյալներ

Ծննդյան ամսաթիվը

13.09.1988թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • Ռուս-հայկական /Սլավոնական/  Համալսարան 
   Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Բակալավրիատ /2005-2009թթ./
 • Ռուս-հայկական /Սլավոնական/  Համալսարան,
   Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,Մագիստրատուրա /2009-2011թթ./
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ 
  Արժեթղթերի շուկայում բրոքերի մասնագիտական որակավորում 
  Վկայական Ն940 , տրված 28.10.2016 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում արժեթղթերի փաթեթի կառավարիչի մասնագիտական որակավորում 
  Վկայական Ն969 , տրված 16.11.2016 թ.

Աշխատանքային գործունեություն

Կազմակերպության անվանումը 

 • "ՀԱՅՓՈՍՏ" ՓԲԸ
  • Գլխավոր մասնագետ,Ներհանրապետական վճարումների բաժին /15.03. 2010թ.-01.02.2011թ/
    
 • «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ 
  • Մասնագետ, կորպորատիվ ֆինանսավորման բաժին /17.09.2013թ.-01.02.2015թ./
  • Մասնագետ,ներդրումային գործառնությունների բաժին /01.02.2015թ.-01.07.2015թ./
  • Ավագ մասնագետ,ներդրումային գործառնությունների բաժին /01.07.2015թ.-առ այսօր/

 

Սարգսյան Հասմիկ 

Անձնական տվյալներ

Ծննդյան ամսաթիվը

18.04.1993թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • ՀՊՏՀ  
   Ֆինանսական ֆակուլտետ,Արժեթղթերի  շուկայի վերլուծության և կառավարում բաժին,Բակալավրիատ /2009-2013թթ./
 • ՀՊՏՀ
   Ֆինանսական ֆակուլտետ,Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում բաժին,Մագիստրատուրա /2013-2015թթ./
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ 
  Արժեթղթերի շուկայում դիլերի մասնագիտական որակավորում 
  Վկայական ՆԸ907, տրված 07.10.2016 թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Արժեթղթերի շուկայում բրոքերի մասնագիտական որակավորում 
  Վկայական ՆԸ936, տրված 28.10.2016 թ.

Աշխատանքային գործունեություն

Կազմակերպության անվանումը 

             «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ 

 •  Մասնագետ,Դիլինգի բաժին /01.11.2013թ.-01.02.2015թ./
 •  Ավագ մասնագետ,Դիլինգի բաժին /01.02.2015թ.-առ այսօր/

 

Ավետիսյան Հայկուհի 

Անձնական տվյալներ

Ծննդյան ամսաթիվը

25.10.1986թ.

Կրթություն, որակավորում

Ուսումնական հաստատության անվանումը

 • ՀՊՏՀ  
   Ֆինանսական ֆակուլտետ /2003-2008թթ./
 • ՀՊՏՀ
   ՖԻնանսական ֆակուլտետ, Ասպիրանտուրա /2009-2013թթ./
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերության գործադիր տնօրենի,գործադիր տնօրեն ի տեղակալի,բանկի և վարկային կազամակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համարպատասխանտու ստորանաբժաանման ղեկավարի  պաշտոններումում աշխատելու որակավորում        
  Վկայական ՆԸ  0449, տրված 18.02.2015թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերությունում տեղաբաշխողի պաշտոնում աշխատելու որակավորում
  Վկայական ՆԸ  1825, տրված 26.01.2018թ.
 • ՀՀ Կենտրոնական Բանկ
  Ներդրումային ընկերությունում խորհրդատուի պաշտոնում աշխատելու որակավորում        
  Վկայական ՆԸ  1838, տրված 26.01.2018թ.

 

Աշխատանքային գործունեություն

Կազմակերպության անվանումը 

 • ՀՊՏՀ
  • Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի դասախոս /11.02.2013թ.-01.07.2014թ/ 
 • «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ
  • Մասնագետ,Կորպորատիվ ֆինանսավորման բաժին /17.02.2015թ.-21.12.2015թ./
  • Ավագ մասնագետ,Կորպորատիվ ֆինանսավորման բաժին /21.12.2015թ.-01.12.2016թ./
  • Բաժնի պետ,Կորպորատիվ ֆինանսավորման բաժին /01.12.2016թ.-առ այսօր/

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am