ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

          

 

              Հայաստանի Կենտրոնական Դեպոզիտարիայի գործող կանոններ`գրանցված  ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 


 • Արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի գործունեության կանոններ (06.02.2013թ.) 

   Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրերի շնորհման կարգ (նոր խմբագրություն, 06.02.2013թ.)

  Կանոններում եւ կանոնակարգերում փոփոխությունների եւ լրացումների կատարման, դրանց բողոքարկման ընթացակարգ (02.12.2008թ.)

  Սակագների մասին կանոններ (նոր խմբագրություն, 06.02.2013թ.)

  Էթիկայի և վարվելակերպի կանոններ (02.12.2008թ.)

  Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ (02.12.2008թ.)

  Վերստուգողի կանոնակարգ

 •  

 • Հղում www.amx.amԿարգավորում, Դեպոզիտարիայի Կանոններ

 

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am