ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

  

 Հայաստանի ֆոնդային բորսայի  կանոնների  գործող տարբերակները` գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից: 

 


 Առևտրի ընդհանուր կանոններ 

Կորպորատիվ արժեթղթերի առևտրի կանոններ 

Արժեթղթերի ցուցակման եւ առևտրին թույլատրման կանոններ

Պետական պարտատոմսերի առևտրի կանոններ 

Արտարժույթի առևտրի կանոններ

Օվերնայթ վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ 

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների առևտրի կանոններ

 Արժեթղթերի տեղաբաշխման կազմակերպման կանոններ

Տեղեկատվության բացահայտման կանոններ 

Շուկա ստեղծողի կանոններ

Պետական պարտատոմսերի գործակալների գնանշումների կանոններ

Արտարժույթի քլիրինգի և վերջնահաշվարկի կանոններ 

Պետական պարտատոմսերի քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ  

Օվերնայթ վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ 

Արտակարգ իրավիճակներում գործողությունների կարգ 

Սակագների մասին կանոններ 

Անդամակցության և շուկայի մասնակցության կանոններ 

Վերահսկողության կանոնակարգ 

Վերստուգողի կանոնակարգ 

Ժամկետային վարկային ռեսուրսների քլիրինգի եւ վերջնահաշվարկի կանոններ 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայի Գլխավոր տնօրենի որոշում՝ Ժամկետային վարկային ռեսուրսների հարթակի երաշխիքային հիմնադրամում հաշվառվող պետական պարտատոմսերի նկատմամբ կիրառվող զեղչման գործակիցների և շուկայի մասնակիցների կողմից ներգրավվող ժամկետային վարկերի գումարային առավելագույն թույլատրելի չափերը սահմանելու մասին  

 

Հղում www.amx.am Կարգավորում, Բորսայի Կանոններ

  •  

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am