ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map

Հղում www.cba.am, Իրավական Դաշտ, Օրենքներ

 

"Արժեթղթերի շուկայի մասին" (ընդունված 20.10.2007թ.) ՀՀ օրենքը

"Բաժնետիրական ընկերությունների մասին" (ընդունված 25.09.2001թ., ՀՕ-232) ՀՀ օրենքը

"Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին" (ընդունված 24.11.2004թ., ՀՕ-135-Ն) ՀՀ օրենքը

"Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների օրինականացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին" (ընդունված 14.12.2004թ., ՀՕ-13-Ն) ՀՀ օրենքը

"Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին" ՀՀ օրենքը (ընդունված 17.06.2008թ.)

"Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքը"(ընդունված 26.05.2008թ.)

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am