ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
13 / 05 / 09

2009 թ. մայիսի 12-ի նիստում ԿԲ խորհուրդը, ձևավորված և սպասվող մակրոմիջավայրի ներկա պայմաններում նպատակահարմար գտավ շարունակել գների կայունության և տնտեսության խթանման խնդիրների արդյունավետ համադրումից բխող ընդլայնողական դրամավարկային քաղաքականության իրականացումը` տոկոսադրույքների աստիճանական նվազեցման և ծավալային ընդլայնման համակցման միջոցով և իջեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25 տոկոսային կետով՝ սահմանելով այն 7.25%:
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am