ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
08 / 07 / 09

2009 թ. հուլիսի 7-ի նիստում ԿԲ խորհուրդը որոշեց իջեցնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.50 տոկոսային կետով՝ սահմանելով այն 5.50%:
Խորհուրդը գտնում է, որ չնայած կառավարության հակաճգնաժամային ծրագրի ընթացքից և համաշխարհային տնտեսության վերականգնման հնարավոր ժամկետներից ու տեմպերից կախված էական անորոշությունների պահպանմանը, նպատակահարմար է շարունակել տոկոսադրույքների նվազեցումը` զուգակցելով այն ծավալային ընդլայնման ակտիվ իրականացմամբ:
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am