ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
12 / 02 / 13

Այսուհետ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ իրականացնելու է ՍԱՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ AMSASGB21ER7 թողարկաման արտարժութային պարտատոմսերի ամենօրյա առք ու վաճառքի երկկողմանի գնանշումներ,որոնք հրապարակվելու են Ընկերության պաշտոնական կայք էջի ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ բաժնում
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am