ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
13 / 11 / 15

Այսօր՝ նոյեմբերի 13-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա»-ի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ մամլո ասուլիս «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպության կողմից անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի թողարկման վերաբերյալ:

Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերության կայքի «Նորություններ» բաժնի «Տեղաբաշխում» էջում:
"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am