ARM ENG            Renesa home Contact Us Site Map
Նշանակալից մասնակիցներ Մասնակցության չափը
կանոնադրական կապիտալում
Բաժնետոմսերի քանակը Բաժնետոմսերի անվանական
արժեքը ՀՀ դրամ)
Էդուարդ Մարության 50% 10000 500.000.000
Արայիկ Կարապետյան  50% 10000 500.000.000

 

  

Էդուարդ  Մուրադի Մարությանը  ծնվել է 08.09.1973թ. Երևանում ,1995թ.-ին ավարտել է Երևանի ժող. տնտեսության ինստիտուտը, 1994-1995թթ. աշխատել է «Արարատ» Փայատիրական բանկում որպես գլխավոր տնտեսագետ, այնուհետ արտարժութային գործառնությունների բաժնի պետ,1995-1998թթ.«Սիփանբանկ» ՓԲԸ-ում գործադիր տնօրենի տեղակալ, 1998-1999թթ. «Հայէկոնոմբանկում» ԲԲԸ-ում որպես արտարժույթի և փոխարկությունների վարչության պետ, այնուհետ   դիլինգ կենտրոնի տնօրեն, իսկ1999-2005թթ. զբաղեցրել  է «Հայէկոնոմբանկի» ԲԲԸ-ի վարչության նախագահի տեղակալի պաշտոնը:2005թ.-ից հանդիսանում է «Ռենեսա» ՓԲԸ-ի բաժնետեր,իսկ 2011թ.-ից նաև խորհրդի նախագահ: 2010թ-ից ՝ «ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ բաժնետեր և  խորհրդի նախագահ :

 

 Արայիկ Ռազմիկի Կարապետյանը ծնվել է 22.01.1965թ. Երևանում: 1988թ.-ին ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտը: 1988-1991թթ աշխատել է Արագածոտնի շրջանի ագրովարչությունում, 1992-1996թթ «Կ.Ա.Ռ.» ՓՁ-ում, 1997-1998թթ. ՀՀ Էներգետիկայի և վառելիքի նախարարությունունում` Ֆին.վարչության գլխավոր տնտեսագետ, 1998-2006թթ. «Հայինվեսբանկ» ՓԲԸ-ում Վարչության նախագահի տեղակալ, 2006թ.-ից մինչ օրս հանդիսամնում է «Ռենշին» ՍՊԸ մասնակից, խորհրդի նախագահ: 2009թ.-ից հանդիսանում է «Գլոբալ Կրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ բաժնետեր, խորհրդի անդամ:2011թ.-ից հանդիսանում է «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ բաժնետեր, խորհրդի անդամ:

 

2014թ. ապրիլի 7-ին «ՌԵՆԵՍԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում  բաժնետերերի կողմից  միաձայն որոշում է կայացվել համալրել  կանոնադրական կապիտալը 150,000,000 ՀՀ դրամով՝՝ 50,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 3,000 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշպխման  միջոցով: 14.04.2014թ. բաժնետերերի կողմից կատարվել է ԸՆկերության կանոնադրական կապիտալի համալրումը, որից հետո 15.04.2014թ. կայացած բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովում հաստատվել է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փաստացի  համալրումը, ինչպես նաև  Ընկերության  Կանոնադրությունը՝ նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ և ուղարկվել ՀՀ ԿԲ  գրանցման համար: 30.04.2014թ.  ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/381Ա որոշմամբ գրանցվել է  «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ Կանոնադրույթունը՝նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ:

 

 

2013թ. ապրիլի 30-ին «ՌԵՆԵՍԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում  բաժնետերերի կողմից  միաձայն որոշում է կայացվել համալրել  կանոնադրական կապիտալը 150,000,000 ՀՀ դրամով՝՝ 50,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 3,000 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշպխման  միջոցով: 29.05.2013թ. բաժնետերերի կողմից կատարվել է ԸՆկերության կանոնադրական կապիտալի համալրումը, որից հետո 30.05.2013թ. կայացած բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովում հաստատվել է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փաստացի  համալրումը, ինչպես նաև  Ընկերության  Կանոնադրությունը՝ նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ և ուղարկվել ՀՀ ԿԲ  գրանցման համար: 17.06.2013թ.  ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/500Ա որոշմամբ գրանցվել է  «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ Կանոնադրույթունը՝նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ:

 

2012թ. ապրիլի 26-ին «ՌԵՆԵՍԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում  բաժնետերերի կողմից  միաձայն որոշում է կայացվել համալրել  կանոնադրական կապիտալը 250,000,000 ՀՀ դրամով՝՝ 50,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 5,000 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշպխման  միջոցով: 11.05.2012թ. բաժնետերերի կողմից կատարվել է ԸՆկերության կանոնադրական կապիտալի համալրումը, որից հետո 14.05.2012թ. կայացած բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովում հաստատվել է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փաստացի  համալրումը, ինչպես նաև  Ընկերության  Կանոնադրությունը՝ նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ և ուղարկվել ՀՀ ԿԲ  գրանցման համար: 13.06.2012թ.  ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/552Ա որոշմամբ գրանցվել է  «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ Կանոնադրույթունը՝նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ:

 

 2011թ. ապրիլի 28-ին «ՌԵՆԵՍԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովում  բաժնետերերի կողմից  միաձայն որոշում է կայացվել համալրել  կանոնադրական կապիտալը 150,000,000 ՀՀ դրամով՝ 50,000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով 3,000 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի թողարկման և տեղաբաշպխման  միջոցով :03.05.2011թ. բաժնետերերի կողմից կատարվել է ԸՆկերության կանոնադրական կապիտալի համալրումը, որից հետո 04.05.2011թ. կայացած բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովում հաստատվել է Ընկերության կանոնադրական կապիտալի փաստացի  համալրումը, ինչպես նաև   Ընկերության Կանոնադրությունը՝ նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ և ուղարկվել ՀՀ ԿԲ  գրանցման համար: 25.05.2011թ.  ՀՀ ԿԲ նախագահի թիվ 1/532Ա որոշմամբ գրանցվել է  «ՌԵՆԵՍԱ» ՓԲԸ Կանոնադրույթունը՝նոր խմբագրությամբ կապված Ընկերության կանոնադրական կապիտալի համալրաման հետ:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ "Ռենեսա" ՓԲԸ-ն չի իրականացնում իր կողմից թողարկված արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող բաժնետերեր` Ընկերությունը չի հրապարակում Հայաստանի Հանրապետության կենտրանական բանկի 2009 թվականի հունիսի 2-ի “Բանկերի, վարկային կազմակերպությությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային  նկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին” թիվ 166-Ն որոշման 25-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը համաձայն նույն կանոնակարգի 25-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:

 

"Ռենեսա" ՓԲԸ Ներդրումային Ընկերություն։
Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Վարդանանց 16
Հեռ/Ֆաքս։ 54-83-83, 54-83-87, 54-87-87, էլ.փոստ։ info@renesa.am